Entrada destacada

astènic astènica

1.   adj. PAT.  Relatiu o pertanyent a l'astènia. 2.   adj.  i   m.  i   f. PAT.  Que patix d'astènia. 3.   tipus astènic   ANTROP./...

dimarts, 9 de març de 2021

ragea

 f. Confits menuts. Per cada lliura de ragea, sis diners.

Boc. Pagadors 1597

DCVB: pres del fr. dragée o del cast. gragea.

Diccionari Escrig: ragea; f. Grajea. Confites muy menudos de varios colores.