Entrada destacada

atziac atziaga

adj.  Nefast, gens favorable.  Un dia atziac. DCVB:  del llatí  aegyptiăcus  (dies), ‘dia egipci’, per al·lusió als dies calamitosos d...

dilluns, 8 de març de 2021

prosàpia

1. f. Ascendència familiar, nissaga, llinatge. La prosàpia dels primers valencians. Ser de prosàpia humil.
2. f. [impr.] Estirp.

DCVB: pres del llatí prosapia, mat. sign.