Entrada destacada

atziac atziaga

adj.  Nefast, gens favorable.  Un dia atziac. DCVB:  del llatí  aegyptiăcus  (dies), ‘dia egipci’, per al·lusió als dies calamitosos d...

dimecres, 10 de març de 2021

merluça

 f. Lluç. Ítem per lliura de merluça dos diners (1646).

Bocairent, llibre 1597

CIVAL:  busca del 14/2/2021, 691 entrades abans de 1800.

DCVB: del llatí merlūciu, mat. sign. És paraula desapareguda en català, substituïda pel sinònim lluç, però modernament es reintrodueix en el llenguatge quotidià per influència del castellà merluza.