Entrada destacada

atziac atziaga

adj.  Nefast, gens favorable.  Un dia atziac. DCVB:  del llatí  aegyptiăcus  (dies), ‘dia egipci’, per al·lusió als dies calamitosos d...

divendres, 5 de març de 2021

tessel·la

 f. ART/CONSTR. Cada una de les xicotetes peces cúbiques de marbre, terra cuita, vidre, etc., amb què es fa un mosaic.

DCVB: pres del llatí tessella, mat. sign.