Entrada destacada

hodiern hodierna

  adj.  Del dia de hui, del temps present. Del  del llatí  hodiĕrnu,  mat. sign.

dissabte, 6 de maig de 2023

pertret

 mConjunt d’instruments, utensilis o mitjans que són necessaris per a una activitat determinada.

«Ittem paga tres liures, catorze sous j huit diners per cabasos, sarietes, mànechs j altres pertrets necessaris per a dita obra.» (LCCRH, 1651, full 270, AMB)

Del llatí pertractu, ‘traginat, aportat’.