Entrada destacada

astènic astènica

1.   adj. PAT.  Relatiu o pertanyent a l'astènia. 2.   adj.  i   m.  i   f. PAT.  Que patix d'astènia. 3.   tipus astènic   ANTROP./...

dimecres, 3 de març de 2021

nissaga

 f. Casta, llinatge, estirp, prosàpia. De nissaga noble. De bona nissaga.

DCVB: incerta. Han estat proposades diverses solucions: un llatí *neptiaca (derivat de nĕptis ‘néta’), una forma llatina *niditiacu (derivada de nīdus ‘niu’) i una derivació del llatí natio ‘raça’. La discussió d'aquestes etimologies pot veure's en Nph. Mitt. xvi, 86 i xxi, 78, i en BDC, ix, 89.