Entrada destacada

tessel·la

  f. ART/CONSTR.  Cada una de les xicotetes peces cúbiques de marbre, terra cuita, vidre, etc., amb què es fa un mosaic. DCVB:  pres del lla...

dimarts, 16 de febrer de 2021

xacrós xacrosa

 adj. Patix alguna xacra o alifac, mal físic que s'adquirix amb el temps o que es patix a conseqüència d'una malaltia.

«...com si en compte de cobrir un cos vigorós i exuberant de vida foren els d’un vell xacrós.», "Nit de noces" V. Blasco Ibáñez.

DCVB; de xacra, de l'àrab xakāʿ, ‘queixa’, ‘mal físic’, ‘malaltia’. La forma xacra sembla ser un arabisme directe en català; les formes atxaca atxac, en canvi, són adaptacions del castellà achaque. La secundària de la forma xacra és, segons Spitzer (AIL Cuyo, ii, 17), indici de castellanisme; segons Corominas DECast, i, 33, tal vegada podria explicar-se com a efecte de l'analogia de lacra.