Entrada destacada

alcançar

 v. tr. Es diu de la situació en què queda en comptabilitat la persona encarregada dels comptes. Llibre de comptes o de la claveria , AMB, 1...

dijous, 3 de juny del 2021

atziac atziaga

adj. Nefast, gens favorable. Un dia atziac.

DCVB: del llatí aegyptiăcus (dies), ‘dia egipci’, per al·lusió als dies calamitosos de les deu plagues d'Egipte.