dijous, 11 d’abril de 2019

nosa

1. f. Cosa que, amb la seua presència, dificulta una acció, intercepta el pas, roba espai per a fer una cosa, priva el bon funcionament, l'arranjament, etc., d'alguna cosa, etc. És una nosa treballar sense els mitjans indispensables. No m'ha dit res, però sé que sóc una nosa per a ell.
2. fer nosa Obstruir, dificultar o privar d'obrar, de funcionar, etc. Podeu quedar-vos, ací no feu nosa.

DCVB: del llatí nausĕa, ‘basca, malestar’.

«Un objecte que no té finalitats pràctiques, o que no actua sobre la consciència de l'individu, és una nosa La cinquena planta, Manuel Baixauli, Proa, p. 98.