dilluns, 21 de maig de 2018

coratge


1. m. Disposició del cor, de l'ànima. Ser ferm de coratge.
2. m. Fermesa de cor davant del perill, les dificultats, valor, resolució. Es va llançar al mar per salvar-lo, en una prova de coratge.

DCVB: del llatí vulgar *coratĭcu, derivat de cŏr, mat. sign. || 1 El mateix origen tenen el francés courage i l'italià coraggio.

diumenge, 20 de maig de 2018

oníric onírica

1. adj. Relatiu o pertanyent al somni.
2. adj. Que evoca un somni; que pareix eixit d'un somni. L'atmosfera onírica d'un film surrealista.

Del grec ὄνειρος óneiros 'somni'.

dissabte, 19 de maig de 2018

pestilència

1. f. [ant.] HIST./PAT. Nom donat a totes les grans epidèmies.
2. f. Pudor molt forta. Feien una pesta, les taronges podrides, que no es podia respirar.

DCVB: pres del llatí pestilĕntĭa, mat. sign.

divendres, 18 de maig de 2018

ferum

1. f. Olor forta que fan certs animals, especialment els salvatges o els que estan en un lloc tancat. En el zoològic fa molta ferum.
2. f. [p. ext.] Pudor forta, especialment de la carn i altres substàncies quan comencen a passar-se. Fer ferum. En l'escorxador se sent ferum de carn.

DCVB: del llatí vulgar *ferūmen, ‘rastre de fera’ (cf. la variant *ferāmen que ha donat origen al català feram).

dijous, 17 de maig de 2018

garrular

1. v. intr. Cantar, xarrotejar, les aus.
2. v. intr. Garlar, xarrar.

DCVB: pres del llatí garrŭlāre, mat. sign.

dimecres, 16 de maig de 2018

incúria

f. Falta de cura, negligència.

DCVB: pres del llatí incūrĭa, mat. sign.

dimarts, 15 de maig de 2018

coça

1. f. Acció d'alçar i llançar violentament arrere una o les dos potes posteriors, un cavall, un ase, un mul, etc. 
2. f. Colp donat pegant una coça. Està així des que el matxo li va pegar un parell de coces.
3. f. pl. DANSA Contrapàs.

DCVB: del llatí calce, ‘taló’, probablement per via del cast. coz.

Veg. guitza