diumenge, 11 d’agost de 2019

suny

1. m. Arrufament del front i de les celles en senyal d'enuig.
2. m. Aspecte amenaçador que prenen les coses.

Està considerada un castellanisme i no la recull ni el DNV ni el DIEC.

dissabte, 10 d’agost de 2019

temperar o atemperar

1. v. tr. Moderar, assuaujar. Has de temperar les teues acusacions. Tempera l'aigua o ens cremarem. Temperar la calor.
2. v. pron. Acomodar-se, adaptar-se. Temperar-se a les circumstàncies.

DCVB: pres del llatí tempĕrare, mat. sign.

divendres, 9 d’agost de 2019

juli

1. m. Crit dels xics quan anaven a beneir la palma el diumenge de rams.
2. m. JOCS En el joc de saltar a corda, l'acció de fer-la rodar ràpidament. Fer juli.
3. clavar un juli Pegar a algú.
4. clavar un juli Reprendre fortament algú.

DCVB: sembla relacionable amb el llatí iubĭlum, ‘cant barroer dels pastors’, ‘alegria expansiva’, encara que Fokker (ZRPh, xxxviii, 482) vol relacionar juli amb el fr. joli, it. giulivo, etc.

Calaveres atònites, Jesús Moncada, Edicions 62.

dijous, 8 d’agost de 2019

catau

m. Cau, amagatall, lloc on sol fer cap o arreplegar-se algú.

DCVB: segons Spitzer (Neuph. Mitt. xv, 170), del gr. katogeion, subterrani (cfr. REW 4684a). La terminació au deu provenir de la influència de cau.

Calaveres atònites, Jesús Moncada, Edicions 62.

dimecres, 7 d’agost de 2019

baqueta

1. a. f. ARM. Vara prima de ferro o de fusta per a atacar el fusell, l'escopeta, antics.
b. f. ARM. Accessori per a netejar el canó de les armes de foc portàtils.
2. f. MÚS. Vareta que du una xicoteta bola en la punta amb la qual es fan sonar alguns instruments de percussió, com els tabals i els xilòfons.
3. castic de baquetes HIST. Castic militar que consistia a fer passar el soldat delinqüent, amb mig cos nu, entre dos fileres de soldats, els quals li pegaven amb les baquetes.
4. passar per les baquetes Aplicar el castic de baquetes.
5. passar per les baquetes No poder evitar la curiositat, els comentaris, els reprotxes, etc., de la gent que hi ha en un lloc.
6. passar per les baquetes Passar per situacions difícils i angoixoses.
7. tractar a baqueta Tractar amb una gran severitat.

DCVB: de l'it. bacchetta, mat. sign. || 1, o del cast. baqueta. En mallorquí i menorquí la b- ha tornat v, per influència de vaqueta (<vaca).

'tractar a baqueta"
Calaveres atònites, Jesús Moncada, Edicions 62.

dimarts, 6 d’agost de 2019

vespral

adj. Relatiu o pertanyent al vespre, a la vespra o a les vespres.

DCVB: del llatí vespĕrāle, mat. sign.

'pítima vespral'
Calaveres atònites, Jesús Moncada, Edicions 62.

dilluns, 5 d’agost de 2019

aiguapoll

1. m. Ou covarot.
2. tornar-se aiguapoll No arribar a a realitzar-se.

DCVB: compost de aigua poll.

Calaveres atònites, Jesús Moncada, Edicions 62.