dijous, 21 de juny de 2018

entròpic entròpica

adj. Relatiu a l'entropia o relacionat amb esta.

entropia