dilluns, 9 d’octubre de 2017

bocal

1. m. Recipient de forma cilíndrica de vidre, de terrissa, etc., per a contindre conserves, medicaments, bombons, etc.
2. m. MAR. Taula de fusta que, disposada paral·lelament a la cinta i situada immediatament per davall d'esta, forma part del folre exterior d'una embarcació menor.

DCVB: del llatí baucāle, ‘botella’.