dimarts, 10 d’octubre de 2017

altercació

m. Discussió o disputa apassionada, violenta.

DCVB:  pres del llatí altercātiōne, mat. sign.