diumenge, 9 de juliol de 2017

sicle

m. NUMISM. Antiga unitat de pes usada a Babilònia i a Israel, que constituïa 1/60 part de la mina.

DCVB: pres del llatí bíblic siclus (<hebreu séḳel), mat. sign.

«12 Quan faces el cens general dels israelites, cada empadronat pagarà al Senyor un rescat per la seua vida; així no els caurà al damunt cap flagell en ocasió de l'empadronament. 13 Cada empadronat pagarà mig sicle de plata, és a dir, la mitat de la unitat de pes oficial del santuari, que és el sicle de vint gueràs. Este mig sicle de plata serà el tribut del Senyor. 14 Tots els censats, de vint anys en amunt, pagaran este tribut. 15 Tant el ric com el pobre pagaran, per tant, per la seua vida una peça de cinc grams de plata, ni més ni menys, com a tribut del Senyor. 16 Els diners que els israelites et donen pel seu rescat, destina'ls al servici de la tenda del trobament. Així el Senyor tindrà sempre present que els israelites han pagat el rescat per les seues vides.» Bíblia, Èxode, 30, 12-16

Un sicle de plata són uns 10 g de plata. El guerà és la vintena part d'un sicle, uns 0,5 g.