Entrada destacada

lliça

1. a.  f.  Camp clos on es feien les justes i els tornejos. b.  f.  [  fig.   ]  Lluita pública amb escrits, discursos, etc.  Els partit...

dijous, 7 de gener de 2021

criptogínia

 f. Ocultació dels referents femenins en els diferents àmbits —polític, històric, científic, tecnològic, artístic, literari, filosòfic, et