Entrada destacada

simitarra

  f. ARM.  Sabre de fulla molt corbada i progressivament més ampla en el seu extrem, tallant en la seua part convexa, usat en l'edat mit...

dimarts, 16 de juny de 2020

tolit tolida

adj. i m. i f. PAT. Impossibilitat, afectat de tolidura o de paràlisi.

DCVB: adaptació del cast. tullido, que ve del part. pass. del verb llatí tollĕre, ‘privar’.