Entrada destacada

erostràtic erostràtica

adj.  Es diu de la destrucció violenta i descontrolada de béns materials i culturals. efecte erostràtic forma erostràtica El terme té a veur...

dimarts, 16 de juny de 2020

tolit tolida

adj. i m. i f. PAT. Impossibilitat, afectat de tolidura o de paràlisi.

DCVB: adaptació del cast. tullido, que ve del part. pass. del verb llatí tollĕre, ‘privar’.