Entrada destacada

tolit tolida

adj.  i   m.  i   f. PAT.  Impossibilitat, afectat de tolidura o de paràlisi. DCVB:  adaptació del cast.  tullido,  que ve del  part. pass. ...

diumenge, 14 de juny de 2020

cirrus

1. a. m. inv. BOT. Circell, ògan vegetal amb aspecte de tija molt prima que s'arrapa a qualsevol suport i s'hi caragola en hèlice, i permet així a la planta enfilar-s'hi.
b. m. inv. ZOOL. Cada un dels apèndixs filiformes dels cirrípedes.
2. m. inv. METEOR. Núvol d'una altitud compresa entre 6.000 i 10.000 metres, format per partícules de gel.

DCVB: pres del llatí cĭrrus, ‘floc de cabells’, ‘plomall’.