dimarts, 11 de juny de 2019

turmell

1. m. ANAT. Protuberància òssia del peroné i de la tíbia en el lloc on la cama s'ajunta amb el peu, formada pels dos mal·lèols.
2. m. ANAT. Regió corresponent al turmell, generalment amb inclusió de la part inferior de la cama.

DCVB: derivat diminutiu (amb el sufix -ell) del radical torm- turm- que significa ‘turó, elevació’ (V. tormo). Segons García de Diego Dicc. 6898, del llatí *tubĕrĕllu,dim. de tuber ‘bony’, però no sembla tan probable com l'etimologia *turmĕllu. La forma turnell és efecte d'una contaminació analògica de tornar, ‘girar’.