dijous, 13 de juny de 2019

nona

1. a. f. CRON. Divisió romana del dia, corresponent a les tres de la vesprada.
b. f. LITÚRGIA Hora menor de l'ofici diví, corresponent a l'hora romana homònima.
2. a. f. infant. Son. El xiquet té nona.
b. f. infant. Acte de dormir.
c. fer nona (o nones infant. Dormir.
3. f. pl. CRON. En el calendari romà, nové dia abans dels idus, que correspon al dia 5 de cada més, llevat de març, maig, juliol i octubre, que corresponen al dia 7.

DCVB: pres del llatí nōna, mat. sign.
DCVB: [2] onomatopeia de la respiració del qui dorm tranquil·lament (cf. cast. nana, it.nina-nana, etc.).