diumenge, 9 de juny de 2019

borbolló

1. a. m. Porció d'un líquid que impulsada de baix a dalt fa un unflament en la seua superfície lliure, com els produïts en la superfície d'un líquid en ebullició.
b. m. fig. ] Tumult, confusió.
c. m. fig. ] Embolic, baralla.
d. buscar borbollons Provocar baralles.
2. a borbollons loc. adv. Formant borbolló. La sang li rajava a borbollons.
3. a borbollons loc. adv. Tumultuosament i amb intermitències. La gent eixia a borbollons.
4. a borbollons loc. adv. Precipitadament, mig nugant-se la veu. Parlar a borbollons.

DCVB: derivat de borboll.