dimarts, 14 de maig de 2019

septe

1. a. m. ANAT. Paret que separa dos cavitats o dos masses de teixit.
b. m. ANAT. Paret interna que separa els diferents metàmers d'un animal.
2. a. m. BOT. Làmina o paret prima que dividix una cèllula o una cavitat d'un òrgan.
b. m. BOT. En certes diatomees, làmina paral·lela a les valves que dividix parcialment la cavitat cel·lular.
DCVB: pres del llatí septum, ‘clos’.