dilluns, 13 de maig de 2019

renec

1. m. Paraula o expressió injuriosa contra Déu o cosa sagrada.
2. m. p. anal. ] Paraula tinguda per grossera o indecent usada com a interjecció.

DCVB: derivat postverbal de renegar,  del llatí renĕgare.