dimecres, 9 de gener de 2019

petge

m. En els mobles i altres objectes que en la part inferior acaben en tres barres o més amb què recolzen al soler o paviment, cada una d'estes barres. Els quatre petges d'una cadira, d'una taula, del llit.

DCVB: del llatí *pĕdĭcu, derivat de pĕde, ‘peu’.