dijous, 22 de novembre de 2018

vorell

1. m. Marge.
2. m. Vora d'un objecte que ateny un nivell més alt que la part central.

3. vorell de conca GEOL. Límit d'una conca sedimentària.

DCVB: derivat de vora, del llatí ōra, mat. sign. ||1, amb una v- evitadora de l'hiat en la combinació la ora (J. Coromines en AIL Cuyo, i, 147). Aquesta modificació pogué esser afavorida per la conveniència d'evitar l'homonímia amb hora.