dilluns, 6 d’agost de 2018

encabat o encabant

encabant (de) o encabat (de) loc. adv. Després o immediatament després. Ja parlarem encabant. Ja ens vorem encabat de dinar.

En la traducció catalana del llibre de Nell Leyshon, Color de llet (The colour of milk), de Jordi Martín Lloret m'he trobat en quasi totes les pàgines un o més 'encabat', expressió que m'ha semblat preciosa. De fet, sempre l'he sentida en el meu entorn en la forma 'encabant': Això ho farem ara encabant, em deia ma auela. I així la vam posar en el Diccionari de la Vall d'Albaida, però encara no la recull cap dels dos diccionaris normatius. El DNV 'en acabant' i el DIEC 'en acabat'.

Pàgina 161 de la versió catalana d'Angle editorial esmentada:
«vaig dormir una estona però va ser una dormida d'aquelles en què no et perds i encabat em vaig despertar [...]
a baix vaig preparar els focs i els vaig encendre. i encabat vaig posar a bullir l'aigua. [...]
va esmorzar i encabat va anar al seu estudi...»