dimarts, 7 d’agost de 2018

aparell

1. a. m. Preparatius, aparellament.
b. m. Ostentació de preparatius i de mitjans. Un gran aparell policial. Una celebració de gran aparell.
2. a. m. TECNOL. Sistema o conjunt de sistemes mecànics, elèctrics o electrònics, que servix per a efectuar alguna operació o que du a terme determinades funcions. Aparell de televisió. Aparell de ràdio. Aparell ortopèdic. Aparell d'alarma.
b. m. [p. ext.] TECNOL. Designació genèrica que s'aplica a certs ginys, com ara els avions. L'aparell acaba d'aterrar.
3. m. Conjunt de persones, òrgans, etc., que constituïxen l'estructura o una part de l'estructura organitzativa d'un partit, d'una institució, d'un govern, etc. L'aparell administratiu de l'Estat. L'aparell del partit.
4. m. OFICIS Arreus per a muntar o carregar els animals de càrrega.
5. a. m. BIOL. Conjunt d'òrgans, d'origen embrionari generalment comú, especialitzats a dur a terme una funció determinada. Aparell excretor. Aparell digestiu.
b. m. BIOL. Estructura cel·lular que efectua una funció determinada. Aparell de Golgi.
6. m. CONSTR. Disposició que tenen les peces que formen una paret. Aparell ciclopi.
7. a. m. MAR. Conjunt constituït per l'arboradura, les xàrcies i les veles d'una nau, que servix per a impel·lir-la aprofitant la força del vent.
b. aparell de creu MAR. Aparell redó.
c. aparell llatí MAR. Aparell en què les veles principals són llatines.
d. aparell redó MAR. Aparell en què les veles principals són redones.
8. m. MAR. Cadascuna de les diferents màquines formades per combinacions de bossells amb un cap que treballa per les seues corrioles, en què necessàriament un dels bossells o quadernals ha de ser subjectat en un lloc consistent perquè quede immòbil.
9. a. m. PINT. Producte destinat a preparar el suport sobre el qual s'ha d'aplicar una pintura.
b. m. PINT. Material utilitzat per a preparar les peces de fusta per a rebre el bol i el pa d'or.
10. a. m. TÈXTIL Conjunt de màquines que s'utilitzen per a efectuar els acabats dels teixits de llana.
b. m. TÈXTIL Departament de la fàbrica on estan instal·lades eixes màquines.

DCVB: postverbal d'aparellardel llatí *apparĭcŭlāre.