dissabte, 4 d’agost de 2018

cornella

cornella
f. ZOOL. Au de l'orde dels passeriformes i de la família dels còrvids (Corvus corone), d'uns 47 centímetres, amb dos subespècies: la cornella emmantellada (Corvus corone corvix), amb plomatge gris en les parts inferiors, i la cornella negra (Corvus corone corone), de plomatge i bec negres.

cornella
f. [ant.] Dona adúltera.

DCVB: del llatí *cornĭcŭla, variant de cornīcŭla per canvi de sufix, dim. de cornix, mat. sign.