dissabte, 16 de juny de 2018

compilar

1. v. tr. Reunir en un sol cos d'obra (materials trets de diferents llibres, de diferents documents, etc).
2. v. tr. INFORM. Transformar (programes font) en programes objecte.

DCVB: pres del llatí compīlāre, mat. sign. 1.