dimarts, 8 de maig de 2018

tebiesa


f. Qualitat de tebi, moderadament calent, ni fred ni calent. No ardent o apassionat, no zelós, en sentit figurat. Actua sempre amb tebiesa.