dilluns, 7 de maig de 2018

ruïna

1. a. f. Fet de caure, de destruir-se, una construcció. Accelerar la ruïna d'un edifici. El pont, la torre, amenaça ruïna.
b. f. pl. ART Restes d'un o més edificis arruïnats.
2. a. f. [fig.] La ruïna d'un imperi, d'un país, d'una família.
b. f. [fig. i esp.] Pèrdua total o quasi total dels béns de fortuna.
c. ser (algú) una ruïna Estar físicament o moralment del tot decaigut, no ser ni una ombra del que era.

DCVB: del llatí ruīna, mat. sign.