diumenge, 13 de maig de 2018

saragata

f. Bullícia, avalot, tumult, soroll. Ens vam ajuntar tots els veïns i vam organitzar una bona saragata que va fer vindre la policia.

DCVB: del cast. zaragata, que probablement ve del francès antic (cf. Corominas DECast, iv, 809).