dissabte, 12 de maig de 2018

entravessar

1. a. v. tr. Posar de través. Van entravessar el tronc de l'arbre perquè no pogueren passar.
b. v. pron. Posar-se de través. Se m'ha entravessat una espina en la gola. La barca es va entravessar entre les roques i va quedar encallada.
c. v. pron. [fig.] Se m'ha entravessat: no la puc vore ni en pintura.
2. v. pron. MAR. Posar-se, una nau, de través, especialment quan, en el cas de precipitacions i vents persistents, la nau es col·loca de manera que rep tots els embats, perpendicularment a la línia de proa a popa, i queda, així, en la posició més perillosa.

DCVB: derivat de travésdel llatí transvĕrsum, ‘posat en sentit perpendicular a la llargària’.