dimecres, 7 de març de 2018

accessible

1. adj. Dit d'un lloc on es pot arribar, de fàcil accés. La muntanya té una part més accessible.
2. adj. Dit d'una persona fàcil de tractar, a qui es pot accedir. És una persona molt accessible.
3. adj. Dit d'alguna cosa que es pot entendre fàcilment, que és intel·ligible. Un tractat de matemàtiques molt accessible.

DCVB:  del llatí accessībĭle, mat. sign.