dissabte, 6 de gener de 2018

sirgar

1. v. tr. Estirar (una embarcació) des de terra amb la sirga, per a fer-la avançar.
2. v. intr. NÀUT. Navegar per l'acció de la sirga, anar a la sirga.
3. a. v. intr. fig. Treballar afanyosament, per obligació o per necessitat.
b. fer sirgar (algú) Fer-lo treballar, obligar-lo a trescar.

DCVB: del llatí mariner *sīrĭcare, mat. sign. ||1, derivat del gr. σειρά, ‘corda’ (cf. Misc. Rubió, iii, 285).