divendres, 12 de gener de 2018

precisió

1. f. Qualitat de precís, determinació exacta, estricta. Instrument de precisió. Dóna les instruccions amb precisió i claredat.
2. f. INFORM. Grau de discriminació implícita en un nombre.
3. f. MAT./METROL. En contraposició amb error , qualitat de fer correspondre amb exactitud el resultat de la mesura experimental d'una magnitud amb el seu valor real.
4. precisió de tir ARM. Capacitat d'agrupament dels impactes dels projectils disparats per una peça d'artilleria, sense variar les dades.
5. f. pl. Detalls, explicacions precises que permeten donar una millor informació. Demanar, donar, precisions sobre un fet.

DCVBpres del llatí praecisiōne, mat. sign.