dimarts, 19 de setembre de 2017

flemàtic flemàtica

1. adj. Relatiu o pertanyent a la flema.
2. adj. m. f. Que té flema 2. b. És molt flemàtic, i res no el neguiteja.
3. temperament flemàtic PSIC. Temperament caracteritzat per la passivitat i el to afectiu indolent.

DCVB:  pres del gr.-llatí phlegmaticum, mat. sign.
També podem escriure flegmàtic, flegmàtica.