dissabte, 23 de setembre de 2017

abscisió

1. f. MED. Acció de separar una part d'un cos amb un instrument tallant.
2. f. RET. Figura retòrica que consistix a deixar incompleta una frase, però donant a entendre allò que no es diu.

DCVB: pres del llatí abscisiōne, ‘acte de tallar’.