dijous, 24 d’agost de 2017

perfuntori perfuntòria

adj. Fet sense cura, negligentment, per mera obligació. La policia va portar a terme una investigació perfuntòria que no va servir per a esclarir els fets.

DCVB: del llatí perfunctōrium, mat. sign.

L'anglés i el castellà mantenen la c del llatí: perfunctory, perfunctorio.