dimecres, 23 d’agost de 2017

àlcali

1. m. QUÍM. Originàriament, nom que rebien els carbonats alcalins solubles que s'obtenen de les cendres dels vegetals.

2. m. QUÍM. Actualment, designació genèrica dels òxids, els hidròxids i els carbonats dels metalls alcalins.

DCVB: neologisme, del cast. álcali <àrab alqali, ‘sal treta de la sosa’ (Engelmann Gloss 80).