divendres, 7 de juliol de 2017

levogir levogira

1. adj. Que gira cap a l'esquerra, en el sentit contrari a les agulles del rellotge..
2. adj. FÍS. Es diu de la substància que desvia el pla de vibració de la llum polaritzada cap a l'esquerra.

DCVB: compost del llatí levo- 'esquerra' i de gyrare ‘voltar’.

Antònim: dextrogir, dextrogira.
Un sinònim podria ser 'sinistrogir, sinistrogira' que s'usa en l'heràldica.