diumenge, 30 de juliol de 2017

hilaritat

1. f. Expressió d'alegria.
2. f. esp. Rialla provocada, normalment dins d'una reunió, per paraules o accions ridícules o còmiques. Aquell gall desencadenà la hilaritat del públic.

DCVB: pres del llatí hilarĭtāte, mat. sign.