dijous, 13 de juliol de 2017

algerí algerina

1. adj. i m. i f. Natural o habitant d'Alger.

2. adj. Relatiu o pertanyent a Alger o als seus habitants.

DCVB: derivat del topònim Alger, de l'àrab al-jazáyr (‘les illes’), nom de la dita ciutat (Beaussier Dict. 85).