dissabte, 6 de febrer de 2016

gaseta

1. f. Publicació periòdica que dóna notícies polítiques, literàries, etc.
2. ser la gaseta del barri (o del poble, o del carrer, etc.) Saber i divulgar algú tot el que passa al seu voltant.
DCVB: pres del cast. gaceta, i aquest de l'it. gazzetta, nom d'una moneda veneciana amb què en el segle XVI s'adquirien les primeres publicacions periòdiques.