Entrada destacada

tolit tolida

adj.  i   m.  i   f. PAT.  Impossibilitat, afectat de tolidura o de paràlisi. DCVB:  adaptació del cast.  tullido,  que ve del  part. pass. ...

dijous, 11 de juny de 2020

quitrà

1. m. QUÍM. Cada un dels diversos materials bituminosos que s'obtenen per destil·lació destructiva del carbó, la fusta, la torba i altres materials vegetals o carbonacis. És líquid, viscós, de color fosc i forta olor.
2. negre com el quitrà Molt negre.
3. quitrà de carbó QUÍM. Quitrà obtingut per destil·lació destructiva del carbó.
4. quitrà de pi QUÍM. Quitrà d'olor molt penetrant obtingut per destil·lació destructiva de la fusta de pi.

DCVB:de l'àrab esp. al-qaṭrān, mat. sign.