Entrada destacada

tolit tolida

adj.  i   m.  i   f. PAT.  Impossibilitat, afectat de tolidura o de paràlisi. DCVB:  adaptació del cast.  tullido,  que ve del  part. pass. ...

dimarts, 9 de juny de 2020

porpra

1. a. f. QUÍM./COL. Matèria colorant roja que antigament s'extreia de la conquilla del múrex.
b. porpra d'anilina QUÍM./COL. El més antic colorant sintètic d'interés comercial.
c. porpra de Cassi QUÍM./COL. Matèria colorant consistent en una mescla d'or col·loïdal i òxid d'estany (II), usada en la decoració de porcellanes i esmalts i en la manufactura de vidre de color roig.
2. f. [p. ext.] Color roig fosc tirant a morat.
3. a. f. Vestit tenyit de púrpura.
b. f. Banda purpúria que els romans sobreposaven a la túnica i que indicava la pertinença a l'orde senatorial.
c. f. [esp.] Vestit de color de púrpura que era prerrogativa dels emperadors bizantins i actualment dels cardenals.
d. f. [fig.] Càrrec o dignitat de què la púrpura és símbol. Porpra reial. Porpra cardenalícia o sagrada porpra.
4. f. ZOOL. Cotxinilla.
5. a. f. PAT. Conjunt de taques hemorràgiques cutànies que es produïxen espontàniament i que es caracteritzen pel fet que no s'esborren amb la pressió exercida sobre la pell.
b. f. PAT. Terme que s'aplica a algunes malalties que es manifesten per una erupció purpúrica com a signe predominant.

6. f. HERÀLD. Color púrpura.

DCVB: del llatí purpŭra, mat. sign

(8) Estendran damunt de tot això una tela de color escarlata i un cobertor de pell de dugong, i després hi col·locaran les barres per a transportar la taula. (9) Acabat prendran una tela de porpra violeta i cobriran el canelobre amb els seus gresols, esmocadores, platets i tots els accessoris per a alimentar-lo d'oli. Bíblia, Escrits 4, 8-9.


púrpura