dimarts, 9 de juliol de 2019

osca

1. f. Mossa 1. Tall, regata, buit, etc., que trenca la continuïtat d'una peça, un objecte, etc., fet amb finalitats diverses..
2. anar lluny d'osques Anar errat.

DCVB: obscura. La presència de formes paral·leles d'osca en diferents dialectes romànics (fr. ant. osche, fr. hoche, astur. guezca, arag. guesca, gallec asca, bearnès osco) i en el basc (ozka) dóna a entendre que es tracta d'un mot primitivament d'ampla difusió, que no s'explica satisfactòriament per cap paraula llatina coneguda, però que difícilment pot considerar-se com a ibèric si tenim en compte la seva presència en el francès del nord.

Calaveres atònites, Jesús Moncada, Edicions 62.