dijous, 11 de juliol de 2019

bescanviar o descanviar

1. v. tr. Donar (alguna cosa) a algú i rebre'n una altra d'ell, com a equivalent, donar i rebre, entregar i prendre, recíprocament. Els amics bescanviaren els seus regals.
2. v. tr. Trametre's o adreçar-se (alguna cosa) recíprocament. Durant molt de temps van bescanviar correspondència.
3. loc. verbal bescanviar la pesseta Vomitar.

Calaveres atònites, Jesús Moncada, Edicions 62.