dijous, 9 de maig de 2019

xeringar

1. v. tr. MED. Injectar un líquid (en una) cavitat per mitjà d'una xeringa.
2. v. tr. Fastiguejar (algú), especialment en el seu propòsit.

En el segle passat, en 1920, es deia: Governar, a Espanya és xeringar.