dijous, 16 de maig de 2019

sacsar

1. v. tr. Agitar bruscament (una cosa) movent-la alternativament en dos direccions oposades. La bossa pareix buida, però si la sacses potser encara caurà alguna cosa.
2. v. tr. [ p. ext. ] Moure (algú) violentament d'un costat a l'altre. El sacsava agarrant-lo per la camisa.
3. v. tr. [ fig. ] La crisi sacsa el govern.

DCVB: onomatopeia del moviment brusc d'una cosa que es fa anar i venir repetidament.