dissabte, 2 de març de 2019

carallot


m. [pop.] Persona parada, condescendent per badoqueria. És un carallot, fan el que volen d'ell.

DCVB: derivat pejoratiu de carall.

«Es deia Carmeta, la xiqueta discapacitada amb qui es rebolcava el carallot de Dick.» Isabel-Clara Simó, El Mas del Diable.